ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Σε περίπτωση οποιωνδήποτε ανησυχιών ή καταγγελιών σχετικά με την πιθανή παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να προσδιορίσετε με ειδικότητα τα δικαιώματα που φέρονται να παραβιάζονται και τα προϊόντα που κατηγορούνται.